Welke planten gebruik je op een groendak?

Gewijzigd op 20/11/2012 door Gretel Kerkhofs

Net zoals bij een  tuin op de begane grond zijn hier de mogelijkheden quasi onbeperkt.  Je moet een selectie maken naargelang de streek, de smaak, de klimaatomstandigheden (bij een tuin in de hoogte heb je veel meer wind en koude dan veilig  beneden) en de bodem.
intensief groendak
Op een intensief dak kun je alle mogelijke planten gebruiken. Pas de plantgrond wel aan!
© Groenbedrijf Van Vlierden

Planten afhankelijk van bodem groendak

In het geval van de groendaken is die bodem vaak een laag lavakorrels met al dan niet toegevoegde voedingselementen. De dikte van deze laag is afhankelijk van het gewicht dat op jouw dak mag. Die dikte bepaalt straks ook welke planten erop kunnen groeien. 

Bij de lichtste daken, waar maar een kleine belasting mogelijk is, is deze substraatlaag slechts enkele cm dik. Daardoor is ze ’s zomers vaak warm en ’s winters extreem kou. Hierdoor kunnen kunnen maar een paar soorten planten hierop gedijen. Meestal zijn dat dan de bekende sedum soorten (vetplanten), die nauwelijks of geen onderhoud vragen, en tegenwoordig in massa voor dit doel worden gekweekt.

Folders over daktuin