Bouwvergunning nodig voor tuinhuis?

Gewijzigd op 23/04/2012 door Daan Slingers

Voor het bouwen van een bijgebouw zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse, garage of carport zijn in vele gevallen vrij van de aanvraag van een vergunning. Ook een meldingsplicht hoeft niet.
Carport
© Collstrop

Vrijstelling voor een vergunning geldt wanneer:

 • De oppervlakte van alle bijgebouwen samen de veertig vierkante meter niet overschrijdt
 • Een hoogte van 3 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
 • Maximaal 30 meter van de woning opgetrokken worden
 • In de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
 • In de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen

Vrijstelling voor een vergunning geldt niet wanneer de woning ligt in:

 • Ruimtelijk kwetsbaar gebied
 • Een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan Deze informatie kan u bekomen bij de gemeentelijke diensten
 • De 5 meter brede strook langs waterlopen.

Vergunning bij meerdere gebouwen?

 • Ofwel bouw je eerst de garage vergunningsvrij, en dan vraagt hij (na de voltooiing van de garage) de stedenbouwkundige vergunning voor het tuinhuis aan (met kans dat die aanvraag geweigerd wordt)
 • Ofwel bouw je eerst het tuinhuis vergunningsvrij, en dan vraagt hij (na de voltooiing van het tuinhuis) de stedenbouwkundige vergunning voor de garage aan (met kans dat die aanvraag geweigerd wordt)
 • Ofwel vraag je de stedenbouwkundige vergunning voor beide gebouwtjes aan.