De notaris

Gewijzigd op 25/04/2012 door Kelly Cuypers

De notaris is een openbare ambtenaar die heel wat taken heeft bij de verkoop of aankoop van een onroerend goed. Hij stelt een akte van de verkoop op, eventueel ook voor de hypothecaire lening en doet heel wat administratief werk om de belangen van alle partijen te vrijwaren.