Milieu

Gewijzigd op 15/10/2013 door Gretel Kerkhofs

Bij duurzaam bouwen en wonen komt het er onder meer op neer de natuurlijke rijkdommen minimaal te hypothekeren voor onze nakomelingen. Milieu en afval zijn hier nooit ver weg. Bouwen - en zeker verbouwen - brengt heel wat afval met zich mee. We springen hier dus best omzichtig mee om.