Materialen - duurzaam omgaan met bouwmaterialen

Gewijzigd op 7/11/2012 door Gretel Kerkhofs

Om te bouwen gebruiken we heel wat materialen. En net zoals de fossiele brandstoffen zijn die niet altijd onuitputtelijk. Bovendien is er dikwijls energie, water,... nodig om ze te produceren. Kortom, elk materiaal heeft zijn milieukost. Het komt er dus op aan een gebouw te realiseren met de minste milieudruk. Welke (duurzame) materialen kies je daarvoor?
Steenpuin
© Habitos.be

Duurzame bouwmaterialen

Nuttige websites

  • Infopoint.be, website met info over de Belgische keurmerken voor bouwmaterialen
  • Copro, controle-instelling voor de bouw
  • Netwerk Bewust Verbruiken, met informatie over labels en keurmerken
  • Ecolabel, Europees label voor milieuvriendelijke producten
  • FSC BelgiĆ«, label voor duurzaam hout
  • Vibe, Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen
  • Nibe, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie