Eisen van de EPB

Gewijzigd op 9/07/2012 door Gretel Kerkhofs

In dit overzichtje zie je de belangrijkste eisen uit de EPB-regelgeving opgesomd. In 2012 bedraagt het K-peil K40 en het E-peil E70. In de toekomst zullen K-peil en E-peil nog lager moeten.

 

 

Bouwen

 

Verbouwen

 

Thermische isolatie-eisen

  • Het K-peil van de woning moet kleiner zijn dan of gelijk aan K 40 (in 2012)
  • Elk constructiedeel moet voldoende geïsoleerd zijn. De U-waarden moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale U-waarden

 

Thermische isolatie-eisen

  • Elk nieuw gebouwd, verbouwd of vervangen constructiedeel moet voldoende geïsoleerd zijn. De U-waarden moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale geldende U-waarden.
  • Geen maximaal K-peil aan de verbouwde woning als geheel

 

Energieprestatie-eis

  • Het totale energieverbruik van de woning wordt beperkt. Het E-peil van de woning, het appartement,… moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan E 70 (in 2012) 

 

Energieprestatie-eis

  • Geen maximaal E-peil aan de verbouwde woning als geheel

 

Binnenklimaateisen

  • Minimale ventilatievoorzieningen om een gezond binnenklimaat te creëren. Dit wil zeggen dat er voldoende aanvoer van verse lucht is, doorstroming van lucht en voldoende afvoer van vervuilde lucht.
  • Beperken van het risico op oververhitting in de zomer.

 

Binnenklimaateisen

  • Als in ruimten ramen vervangen worden, moeten de nieuwe ramen voorzien worden van de nodige luchttoevoeropeningen
  • Geen eis op het beperken van het risico op oververhitting in de zomer aan de verbouwde woning als geheel.

 Kijk voor meer informatie over de laatste EPB-eisen op Energiesparen.be


Onze specialisten energiezuinig wonen

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven