Bijna energieneutrale woning: van definitie tot kostprijs

Gewijzigd op 20/04/2012 door Gretel Kerkhofs

Een BEN-woning is een Bijna Energie Neutrale woning. Vanaf 2021 zijn deze woningen de standaard in Europa. Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie verbruiken om te verwarmen, ventileren, koelen of de productie van sanitair warm water. De energie die nodig is, haalt de woning uit hernieuwbare energiebronnen.

Onze specialisten energiezuinig wonen

Aurotherm
© Vaillant
Kijkwoning passiefhuis Lochristi
Voorgevel van een passiefhuis in Lochristi, kijkwoning
© Bostoen
Compact bouwen
© Architect Christophe Debrabander

Wat is een bijna energieneutraal huis?

Een BEN-woning heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk aan E30 en een K-peil 40. Verder is het gebruik van een hernieuwbare energievorm (zonne-energie, biomassa, warmtepomp) verplicht. De energievraag mag ook niet hoger liggen dan 70kWh/m²/jaar. Dit zijn de eisen voor Vlaanderen, die verschillen met die van Wallonië en Brussel.

BEN in de praktijk

Om een BEN-woning te bouwen moeten we vooral beter isoleren en luchtdichter bouwen. Daarnaast zijn zonwering en een energie-efficiënte ventilatie onontbeerlijk. Een belangrijk deel van deze maatregelen passen we vandaag al toe om te voldoen aan de EPB-regelgeving. Het zal er dus vooral op aankomen het nog beter te doen.

In het verleden werd vaak gezegd dat een BEN-woning een strengere versie van een passiefhuis zou zijn. Dat is zeker niet zo. Europa eist dat niet en de Vlaamse overheid legt de lat niet hoger dan de eis. De Brusselse en (wellicht) de Waalse overheid doen dat wel.

Meerkost?

Volgens becijferingen van de beroepsfederaties zou het BEN-bouwen zo'n 10.000 euro duurder zijn dan de bouwkost voor een woning die voldoet aan de eisen uit 2013. Dat is een relatief haalbare kaart, zeker wanneer je de energiebesparing mee in rekening neemt.

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven