Woonbonus: bouwgrond moet eind 2016 bewoond zijn

Gewijzigd op 8/10/2014 door TiM Vanhove

De nieuwe woonbonus brengt niet alleen een rush op woningen te weeg, maar zorgt ook voor heel wat onduidelijkheid bij kandidaat-kopers en –bouwers. De Confederatie van Immoberoepen brengt enkele belangrijke punten onder de aandacht.
Parma
© Vandersanden steenfabrieken
Hectic Gesmoord
© Wienerberger

Overgangsmaatregel?

Op 1 januari 2015 is de nieuwe regeling voor de woonbonus van kracht. Iedereen die vanaf die datum zijn akte laat verlijden, valt onder de nieuwe regeling. Dat was voor heel wat kopers niet duidelijk. Om dat probleem te verhelpen, bepleit de sectorvereniging een overgangsmaatregel. De Vlaamse overheid moet zich hier nog over uitspreken.


Bewoning voor 31 december 2016

Zoals het systeem tot nu toe bestaat, kan je niet van een fiscale aftrek genieten voor een lening die exclusief dient om de aankoop van een bouwgrond te financieren. Wel kan je van de woonbonus gebruik maken wanneer je een lening sluit voor zowel de aankoop van bouwgrond als voor de bouwwerken. Dus wie in 2014 nog een akte verleden krijgt voor zo’n gecombineerd krediet, valt binnen het huidige systeem van de woonbonus. Dit echter wel op voorwaarde dat je voor 31 december 2016 de woning betrekt.
 
Om te kunnen genieten van de woonbonus moet de belastingplichtige de woning steeds uiterlijk op 31 december van het ontleningsjaar betrekken. Indien dit echter niet mogelijk is door de stand van de bouwwerken, dan wordt twee jaar respijt verleend. Wie nu dus bouwgrond koopt en op de huidige woonbonus wil kunnen rekenen, moet dit jaar de akte nog verleden krijgen en vervolgens de nieuw opgetrokken woning voor 31 december 2016 bewonen.
 
Bron: CIB