Wetgeving voor het lozen van afvalwater

Gewijzigd op 28/03/2012 door Kelly Cuypers

De voorwaarden voor het lozen van afvalwater staan beschreven in VLAREM II, het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning.

Onze sanitairspecialisten

Afvoer regenwater
Hemelwater en afvalwater moet apart verzameld worden
© Habitos.be

Kort samengevat stelt VLAREM II dat het Vlaams Gewest zorgt voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale inzameling van afvalwater en kleine waterzuiveringsinstallaties. De burger is verplicht aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. Dit moet op een gescheiden manier gebeuren: hemelwater en afvalwater dienen in een afzonderlijk net verzameld te worden en naar het openbare net gebracht te worden.
In sommige gevallen ben je ook verplicht om een septische put te gebruiken. Daar waar er geen riolering is, moet je als bewoner zelf instaan voor de zuivering van je afvalwater.

Folders over sanitair

Meer informatie op de website van deze bedrijven