Voorschotten mogelijk om van verlaagd tarief te genieten

Gewijzigd op 10/07/2012 door TiM Vanhove

referentiewoning Durabrik
referentiewoning Durabrik
© Durabrik
Villanova
Villanova
© Groep Huyzentruyt

Er is een oplossing voor bouwers die rekenden op een verlaagd btw-tarief van 6%, maar waarbij het slechte weer de planning in de war dreigde te sturen. De fiscale administratie zal uitzonderlijk akkoord gaan met een voorschotfactuur tot 25% van de prijs van de werken. Dit voorschot kan dan onder de verlaagde tariefstelsels vallen, die aflopen op 31 december 2010.


Door het uitzonderlijk natte weer gevolgd door een uitzonderlijk vroege vorstperiode hebben veel bedrijven een grote achterstand. Heel wat werven waarvan de start gepland was voor de laatste periode van het jaar konden niet worden aangevat en heel wat opdrachtgevers dreigden het btw-voordeel van 6% op die manier kwijt te spelen.

De speciale fiscale regeling geldt niet alleen voor nieuwbouw (op een bedrag van € 50.0000 euro), maar ook voor afbraak-heropbouw en voor sociale huisvesting. Ze geldt wel alleen voor bouwaanvragen die voor 1 april 2010 zijn ingediend. De voorschotfactuur moet ook opgemaakt zijn in 2010. Maar de werken mogen aanvangen of in uitvoering blijven in 2011.

Ter herinnering: bij nieuwbouw was voor de bouw of aankoop van een privé-woning het verlaagd tarief van 6% van toepassing op een totaal bedrag van maximum € 50.000. Bij afbraak-heropbouw kon het tarief van 6% in 2009 en 2010 toegepast worden voor het volledig Belgisch grondgebied. Vanaf 2011 komen opnieuw slechts 32 stadsgebieden in aanmerking. In de sociale woningbouwsector ten slotte zal het tarief opnieuw 12% bedragen. Alleen voor de sociale huisvestingsmaatschappijen of door hen erkende maatschappijen blijft het tarief van 6% gelden.

De Confederatie betreurt dat de verlaagde tariefstelsels hun einde kennen. Een verlenging van de verlaagde btw-tarieven was wenselijker geweest, maar deze oplossing biedt de bouwbedrijven toch iets meer ruimte om hun klanten nog te laten genieten van een verlaagd btw-tarief.