Vlaams Energieagentschap leert je Benoveren

Gewijzigd op 4/10/2016 door TiM Vanhove

Wie een blik werpt op de Vlaamse woningen, kan er niet naast kijken: het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd. Van de bijna 3 miljoen woningen die Vlaanderen telt, zijn er 200.000 in een te slechte staat om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen. Maar de overgrote meerderheid heeft nood aan een grondige renovatie: een esthetische renovatie, een comfortrenovatie en vooral ook… een energetische renovatie. Wist je namelijk dat meer dan de helft van onze huizen dateert van voor 1970, toen woningen nog helemaal niet werden geïsoleerd?

Onze renovatiespecialisten

BIK renovatie
Woning tijdens een renovatie.
© Groep Huyzentruyt
Energetische renovatie
© Houtmeyers architecten
Om de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten. De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te krijgen als een nieuwbouwwoning van vandaag. Een ambitie die broodnodig is in de strijd tegen de klimaatverandering en die tevens de enige garantie biedt op energieonafhankelijkheid en een betaalbare energiefactuur
 

Benoveer

Om de doelstellingen van het Renovatiepact te bereiken, moeten we vanaf nu anders gaan denken over onze woningen. Vooruitdenken vooral. Gewoon renoveren – dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht – gaat niet ver genoeg. Wie verstandig is ‘BENOveert’: renoveert beter. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties dus. En ook grondiger: goed gepland en met deskundig advies, zodat de verscheidene renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. 
Wie verstandig is, wacht ook niet langer om aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft.

Deze brochure wil je hierbij helpen.

Folders over renoveren

Meer informatie op de website van deze bedrijven