Ruimte

Gewijzigd op 17/04/2012 door Daan Slingers

Duurzaam ruimtegebruik betekent dat we spaarzaam omspringen met de plaats die we bebouwen. We nemen immers te veel ruimte in op aarde. In theorie heeft elke wereldburger 1,6 ha plaats voor wonen, werken, vervoer, ontspanning, … De gemiddelde Belg gebruikt echter alleen al 4,9 ha. Dat is historisch zo gegroeid, maar rekening houdend met de ecologische gevolgen beslist niet langer houdbaar. Daarom probeert de overheid het ruimtegebruik in goede banen te leiden, o.a door het vastleggen van bestemmingsgebieden in de gewestplannen. Niet alleen de overheid, maar ook de particulier draagt verantwoordelijkheid. Een mentaliteitswijziging dringt zich daarbij op. Ook binnen in de woning moeten we efficiënt omspringen met de ruimte. Een goed ontwerp doet daarbij wonderen.

Bronnen: Centrum Duurzaam Bouwen & Kamp C