Premie voor groendak

Gewijzigd op 13/07/2012 door TiM Vanhove

Klanten van Infrax die een groendak aanleggen, kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

Premiebedrag ?

 • De premie bedraagt 31 euro per m² aangelegd groendak.
 • Indien de aanlegkosten van het groendak lager zijn dan 31 euro per m² (btw exclusief), wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Per adres kun je maximaal 7 500 subsidie krijgen..
 • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 

Voorwaarden ?

 • Je gemeente is voor de riolering aangesloten bij Infrax.
 • De aanleg van een groendak is niet verplicht door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • Onder groendak wordt in dit reglement verstaan: daksystemen waarbij minstens een wortelvaste laag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn over de volledig aangelegde oppervlakte.
 • Alle systemen komen hiervoor in aanmerking.
 • Terrassen, wegjes, bloembakken, bloempotten en bestaande groendaken worden niet gesubsidieerd.
 • Per aanvraagdossier moet minimaal 6 m² worden aangebracht.
 • Voor daktuinen komt enkel het aangeplante deel in aanmerking.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen en stedenbouwkundige vergunningen gebeuren.
 • Het werk moet minstens 15 jaar standhouden.
 • De premieaanvrager mag het werk zelf uitvoeren, of dat laten doen door een geregistreerd aannemer.

Werkwijze ?

 • Vul deze premieaanvraag volledig in.
 • Verzend de aanvraag bij voorkeur dertig dagen voor de aanleg van het groendak.
 • Voeg volgende gegevens hier nog aan toe: een plan van het gebouw met aanduiding van welk gedeelte van het dak voorzien wordt van een groendak (inclusief afmetingen); een beschrijving van het type groendak (technische documentatie, detailplan, foto’s, …) en een kopie van de facturen, die niet ouder mogen zijn dan twaalf maanden.

Te combineren ?

Deze premie is te combineren met de andere RWG-premies (rationeel watergebruik) en alle andere premies van Infrax.

Info ?

Je vindt meer info en de aanvraagformulieren voor de energiepremies van Infrax. Het nummer van de infolijn van Infrax is 078 35 30 20.