Nieuw in 2013: afschaffingen, maar ook strengere regels

Gewijzigd op 7/01/2013 door Daan Slingers

Een nieuw jaar brengt een pak wijzigingen met zich mee, ook in de bouwsector. Zo ben je in 2013 niet langer meer verplicht om te werken met een geregistreerde aannemer om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie. Helaas is er ook minder goed nieuws. Personen met zonnepanelen of zij die een energieprestatiecertificaat aanvragen, moeten (meer) betalen. Een overzicht van de veranderingen in 2013.
Optima
Energiezuinige bouwers worden beloond in 2013.
© Isover

Hogere premie voor energiezuinige bouwers

Voor wie in 2013 een bouwaanvraag indient, is er goed en slecht nieuws in verband met de korting op de onroerende voorheffing.

Het financieel voordeel wordt groter, maar de regels worden strenger.

Bij een maximaal E-peil van E50 kent de Vlaamse regering een korting van 50% op de onroerende voorheffing toe. Dit geldt voor een periode van 5 jaar. Vanaf 1 januari 2014 verstrengt dit E-peil van E50 naar E40.

Bij een maximum E-peil van E30 wordt een korting van 100% toegekend. Ook dit geldt voor een periode van 5 jaar.
Thermisch zonnepaneel
Eigenaars van zonnepanelen moeten jaarlijks een netvergoeding betalen.
© Bosch Climate

Verplichting hernieuwbare energie

Nieuwe of gerenoveerde scholen en kantoren van publieke organisaties moeten vanaf 2013 een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen opwekken. Deze regel geldt in 2014 ook voor particuliere woningen.
 
Lees meer: Elke nieuwbouw moet vanaf 2014 groene energie opwekken en Nieuwbouw 2014: de regels voor hernieuwbare energie

Wijziging groenestroomcertificaat

Wie in 2013 zonnepanelen installeert, ontvangt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 10 jaar. Deze installaties krijgen niet – zoals vroeger het geval was - 1 certificaat per 1 000 kWh opgewekte elektriciteit, maar meer of minder, afhankelijk van een zogenaamde bandingsfactor. Deze factor, die om de 6 maanden wordt herbekeken, houdt rekening met de evolutie van de investeringskosten, de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijs.  

Netvergoeding betalen voor zonnepanelen

Particulieren, die zonnepanelen geïnstalleerd hebben en stroom op het net injecteren, moeten vanaf 1 januari 2013 een netvergoeding betalen. Deze vergoeding bedraagt jaarlijks ongeveer 200 à 250 euro. De netvergoeding geldt voor alle bestaande en nieuwe installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kilowatt.
 
Lees meer: Creg keurt netvergoeding voor particulieren met zonnepanelen goed 
Isotec
De renovatiepremie onderging een kleine metamorfose.
© Isotec

Aanpassing renovatiepremie

Schrapping kadastraal inkomen

Vanaf 1 januari 2013 wordt het kadastraal inkomen geschrapt als voorwaarde voor de toekenning van een verbeterings- en aanpassingspremie.  

Stijging ouderdomsvoorwaarde

Anderzijds wordt vanaf 1 januari 2014 de ouderdomsvoorwaarde voor een woning om in aanmerking te komen voor een verbeteringspremie opgetrokken van 20 tot 25 jaar. Daarmee wordt de ouderdomsvoorwaarde van de verbeteringspremie gelijkgeschakeld met de ouderdomsvoorwaarde van de renovatiepremie.

Geen geregistreerde aannemer meer

Om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie moet je niet langer meer werken met een geregistreerde aannemer. In navolging van het recente afschaffen van de verplichting tot registratie voor het verlaagd BTW-tarief, wordt de registratieverplichting binnen de renovatiepremie eveneens afgeschaft. 

Lees meer: Registratie aannemer verdwijnt  

EPC duurder

Het energieprestatiecertificaat (EPC) wordt duurder, gedetailleerder en uitgebreider. Het nieuwe EPC toont hoeveel energie een woning of appartement verbruikt. De prijs varieerde tot nu toe tussen de 200 en 350 euro. In januari stijgt dat met gemiddeld 25%. Het EPC-kengeta verandert in de term ‘energiescore’. Het document bestaat ook niet langer meer uit 1 pagina, maar uit 12 pagina’s.
 
Lees meer: Energiecertificaat woning fors uitgebreid
Plaatsen van een rookmelder
Woning verhuren? Rookmelder installeren.
© Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Rookmelders verplicht in huurwoningen

Wie in 2013 een woning verhuurt, is bij het afsluiten van een nieuw contract verplicht om rookmelders te installeren. Later zal die verplichting er komen voor alle huurwoningen.

In Vlaanderen zijn sinds 2009 rookmelders trouwens al verplicht in nieuwe woningen en grondige renovaties.

Duurder drinkwater

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verhoogt op 1 januari de tarieven voor drinkwater. De gemiddelde drinkwaterfactuur voor 170 000 gezinnen uit Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen stijgt daardoor met 5 tot 8 euro.

Voor gezinnen die aangesloten zijn bij TMWV verandert er voorlopig niets. 

Auteur: Daan Slingers