Modelbrief: bezwaar indienen tegen milieuvergunningsaanvraag

Gewijzigd op 12/06/2012 door TiM Vanhove

Wanneer een hinderlijk bedrijf in jouw buurt een milieuvergunningsaanvraag indient, hetzij om het bedrijf uit te breiden, hetzij om de aflopende vergunning te hernieuwen, is het voor jou als omwonende kwestie van tijdig jouuw stem te laten horen.

Ontdek deze bouwbedrijven

Deze mogelijkheid wordt je geboden tijdens het door de gemeente/stad georganiseerde openbaar onderzoek, dat dertig dagen duurt en dat wordt aangekondigd via verschillende kanalen (website gemeente/stad, regionale kranten, enzovoort).

Modelbrief

Deze modelbrief vormt alvast een eerste aanzet om jouw bezwaren te formaliseren.


Met dank aan
: advocaat Colin De Beir, De Beir - Vekeman advocaten in mileu en stedenbouw

 

Meer informatie op de website van deze bedrijven