Hypothecaire aftrek dooft uit

Gewijzigd op 1/01/1900

Harol rolluik
Harol rolluik
© Harol

De fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten zoals die nu bestaat, wordt vanaf 2014 afgeschaft, wanneer die bevoegdheid is overgeheveld naar de deelstaten. Als Vlaanderen, Wallonië en Brussel de aankoop van een woning fiscaal willen blijven ondersteunen, moeten ze met belastingkredieten of -kortingen werken. Dat is volgens De Tijd een onbelicht gebleven gevolg van het akkoord over de zesde staatshervorming.

De gewesten moeten tegen 2014, wanneer de overheveling van de bevoegdheden naar de gewesten een feit moet zijn, een nieuw systeem op poten zetten om woningen betaalbaar te houden. Ze kunnen het systeem van de hypothecaire aftrek immers niet gewoon overnemen. In dat geval zouden de gewesten een impact hebben op de belastbare basis terwijl afgesproken is dat dat een federale bevoegdheid blijft.


Lopende hypothecaire kredieten

Voor de lopende hypothecaire kredieten verandert niets. "Die stock van het verleden wordt gewoon behouden", luidt het in regeringskringen.

Wat de deelstaten vanaf 2014 voor nieuwe hypothecaire kredieten precies zullen doen, is koffiedik kijken. In theorie is het perfect mogelijk dat de gewesten een systeem met belastingkredieten of -kortingen uitwerken, waardoor er in de praktijk weinig of niets verandert.


Bron: Het Laatste Nieuws