Groendaken, mooi en duurzaam dankzij beton

Gewijzigd op 21/06/2016 door Daan Slingers

Stap voor stap krijgt ons verstedelijkt landschap een nieuw gezicht dankzij de esthetische mogelijkheden en goede eigenschappen van groendaken. Zijn robuustheid en duurzaamheid maken van beton het materiaal bij uitstek voor de realisatie van deze ‘groene long’ van uw huis …

Onze dakspecialisten

Groendak.
© Infobeton
Van de hangende tuinen van Babylon, gebouwd meer dan 600 jaar voor onze tijdrekening, tot de realisaties van vandaag… groendaken worden gewaardeerd om hun schoonheid en hun milieuvoordelen. Dit is des te meer het geval nu duurzaam bouwen niet langer luxe maar noodzaak is.

Beton, de beste basis voor een groendak

Een groendak is uiteraard zwaar. Het gewicht van de laag grond en van de hoeveelheid hemelwater die deze kan bevatten is niet te verwaarlozen. Een betonnen draagstructuur geniet daarom de voorkeur. Zowel ter plaatse gestort beton als prefab welfsels kunnen aanzienlijke lasten opnemen zonder door te buigen. Maar dit is niet de enige troef van beton. We beperken ons tot de volgende twee:
  • Beton rot niet, bij eventueel contact met water wordt het niet aangetast. Het regenwater wordt vlot afgevoerd. Een groendak zorgt ervoor dat aanzienlijk minder regenwater in het rioleringsstelsel wordt geloosd (het verdampt weer). Bovendien buffert het de piekdebieten veroorzaakt door stortbuien (spons-effect). 
  • De thermische inertie van het beton en de bescherming door de beplanting dragen bij tot een relatief constante temperatuur van de onderbouw. Zowel in de winter als in de zomer zorgen groendak en betonconstructie bijgevolg voor een prima regeling van het thermisch comfort. 
En tenslotte ook goed om te weten : de levensduur van de waterdichte dakbedekking van een groendak op een betonconstructie bedraagt 60 jaar d.w.z. het dubbele van een traditioneel dak!

Meer info: Infobeton

Folders over dakwerken

Meer informatie op de website van deze bedrijven