Het verplichte elektriciteitsdossier

Gewijzigd op 20/06/2013 door Kelly Cuypers

Elke woningeigenaar moet verplicht over een elektriciteitsdossier beschikken. Daarenboven moet de eigenaar bij de verkoop van een woning ouder dan 1981 een keuringsattest van de elektrische installatie kunnen voorleggen.
Delta Light
© Delta Light

Elektriciteitsdossier verplicht bij elke woning

Elke eigenaar van een woning moet een elektriciteitsdossier kunnen voorleggen. Dat omvat een:

 • Keuringsverslag (dat installatie conform het AREI gebeurd is)
 • Eéndraadsschema
 • Situatieschema: Geeft weer waar in huis zich welk type stopcontacten, lichtpunten,... bevinden.
 • Eéndraadsschema: Geeft de verdeling van de stroombanen weer m.b.v. een reeks conventionele symbolen.

Verplichtingen van het AREI

 • De aardleiding
 • De lekstroomschakelaar
 • De meterkast en het verdeelbord
 • De beveiliging van de stroombanen

Reglementering voor oudere installaties:

Woningen die voor de invoering van het AREI (1981) gebouwd werden, moeten niet voldoen aan deze reglementering. Behalve in het geval van:

 • Een verzwaring van het vermogen
 • De uitbreiding van een elektrische installatie

Voor oudere woningen gelden niet dezelfde voorwaarden als voor nieuwe woningen. Omdat het voor deze woningen onmogelijk of te duur zou zijn om aan alle eisen te voldoen worden 15 afwijkingen toegestaan.

Enkele voorbeelden:

 • Elektrische leidingen en aftakdozen die op moment van plaatsing aan de normen voldeden, mogen in dienst blijven
 • Differentieelschakelaar van het type AC is toegelaten (voor nieuwbouw: enkel van het type A)
 • Differentieelschakelaar hoeft niet verzegeld te worden
 • Stopcontacten die niet over aarding beschikken mogen in dienst blijven

Verplichtingen elektrische installatie

De eigenaar, de beheerder en eventueel de huurder van een elektrische installatie moeten:
 • De installatie onderhouden
 • De nodige maatregelen nemen opdat de bepalingen van het AREI altijd zouden worden nageleefd
 • De directie «Bestuur Energie» van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie onmiddellijk op de hoogte stellen van elke elektrocutie waarvan personen het slachtoffer zijn geworden.
 • Adres Contact Center FOD Energie: Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel. Telefoon (gratis nr.): 0800 120 33 - Vanuit het buitenland: +32 800 120 33.
 • De goede werking van de differentieelstroominrichtingen regelmatig nakijken door gebruik van de testknop
 • Het elektrisch dossier bijhouden (schema’s, verslagen van het erkend organisme, ...)
 • Het erkend organisme contacteren bij het verlopen van de geldigheidsdatum van het controleverslag (na 25 jaar)

Folders over elektrotechnieken