De juiste plafondhoogte is…

Gewijzigd op 13/04/2015 door TiM Vanhove

Heb je er al eens bij stil gestaan waarom het plafond in jouw woning zijn huidige hoogte heeft? In de ene woning is het een krappe 240cm, in oude herenhuizen is het een royale 300cm.

Onze afwerkingsspecialisten

Nice 2C
© Delta Light
In ons land is er geen norm of regelgeving over de plafondhoogte. De architect is met andere woorden vrij om de plafondhoogte te bepalen. Natuurlijk doet hij dit liefst in samenspraak met de opdrachtgever, want een paar centimeter meer of minder heeft natuurlijk wel een invloed op de bouwkost en het wooncomfort. Net omwille van die vrijheid, varieert de meest gebruikte plafondhoogte in Belgische particuliere woningen tussen 250 en 260cm.

Basiscomfort

Goed om weten is wel dat de Vlaamse overheid een checklist heeft om zelfstandige woning te beoordelen op hun veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Voor de berekening van de nettovloeroppervlakte gaat de overheid in die checklist uit van een minimale plafondhoogte van 220cm. Lokalen met lagere plafondhoogtes worden dus niet mee in rekening genomen.

Absoluut Renovatie
© 2 voor 5

Sociale woning

Anders is het wanneer het om een sociale woning gaat. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen hanteert wel richtlijnen met betrekking tot de plafondhoogte. Daarin schrijft de maatschappij voor dat minimale plafondhoogte in de leefruimte en keuken 250cm moet bedragen. Voor slaapkamer en badkamer is dat 240cm en voor garages en bergingen is dat nog 220cm. De vrije hoogte tussen binnentrappen dient minstens 220cm te bedragen.
In Brussel schrijft men voor sociale huisvesting een vrije hoogte van 250cm voor.
 

Gluren bij de buren

In Nederland heeft men bijvoorbeeld wel een regelgeving voor de plafondhoogte. Tot voor kort was dat nog 240cm. Maar omdat we almaar langer worden, trokken onze noorderburen deze minimale hoogte op naar 260cm. Om dezelfde reden zijn ook de minimale deurhoogtes er vergroot.
Open witte leefruimte met vide en metalen trap
© Yannick Milpas | Blockoffice

Comfortabele plafondhoogte

In ons land is er dus geen regelgeving en komt het erop aan in overleg met uw ontwerper een comfortabele plafondhoogte te bepalen. De normen van de VMSW en de Brusselse sociale huisvestingsmaatschappij kunnen daarbij richtinggevend zijn. De plafondhoogte dient in het ontwerp ook in relatie te staan tot het oppervlak en de verhoudingen van de ruimte. Een laag plafond voelt ook minder benauwend aan wanneer het licht van kleur is en de ruimte voorzien is van grote ramen.Bovendien is comfort een relatief begrip. Kleine bewoners hebben bij een plafondhoogte van 230cm al een comfortabel gevoel.
 
Auteur: TiM Vanhove & Vinciane Pinte – maart 2015

Folders over afwerking

Meer informatie op de website van deze bedrijven