Buitenisolatie mag over de rooilijn

Gewijzigd op 10/10/2013 door Gretel Kerkhofs

Isover
© Isover
Passiefhuiswand
© Recticel Insulation
Eurowall
Eurowall
© Recticel Insulation
spouwisolatie
www.isover.be
© Isover

Dankzij het nieuwe roolijnendecreet mag je vanaf nu een bestaande woning tot 14 cm dik isoleren vanaf de buitengevel. Dat is goed nieuws voor iedereen die een oude woning energiezuiniger wil maken.

 

Rooilijn

Om een bestaand pand te isoleren en tegelijk de thermische capaciteiten van het gebouw te behouden, kies je best voor buitenisolatie. In praktijk was dit tot nu toe nagenoeg nooit mogelijk. De straatgevel sloot aan tegen de rooilijn – waar je dus niet over mocht gaan. En meestal kon je ook aan de achtergevel geen kant uit om gelijkaardige redenen. Dankzij het nieuwe decreet ‘vaststelling en realisatie van de rooilijnen’, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op vrijdag 3 juli 2009, komt hierin verandering.

 

Buitenisolatie

De rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. De rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan. Bij het ontbreken van een rooilijnplan, is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. Vroeger mocht je met je gevel, raamkozijn, trap naar de voordeur, in principe nooit over de rooilijn gaan. Je huis aan de buitenzijde beter isoleren, om zo je huis energiezuiniger te maken, kon dus niet want dan ging je over de rooilijn. Toch is een oude woning op die manier isoleren wel de beste manier.

 

Veertien centimeter

Nu maakt het decreet enkele uitzonderingen. Je mag de rooilijn wel overschrijden als het gaat om:

- sloop- of aanpassingswerken die tot gevolg hebben dat de constructie aan de rooilijn of de achteruitbouwstrook wordt aangepast;

- een verbouwing van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd monument of een constructie die deel uitmaakt van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap;

- het aanbrengen van gevelisolatie, waarbij de rooilijn of de bouwlijn met ten hoogste veertien centimeter mag worden overschreden.

 

Het nieuwe decreet werd aangenomen op 30 april door het Vlaams Parlement, op 8 mei door de Regering afgekondigd en verscheen op 3 juli 2009 in het Belgisch Staatsblad.

Bron: De Vlaamse Architectenorganisatie NAV 

Onze isolatiespecialisten

Folders over isoleren

Meer informatie op de website van deze bedrijven